Kā nekļūt par cilvēktirdzniecības vai krāpniecības upuri koronavīrusa pandēmijas laikā?

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Valstī koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 dēļ ir izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā atbildīgajām valsts iestādēm un amatpersonām ir nācies pieņemt virkni ierobežojošu pasākumu, kas skar ļoti daudzus Latvijas iedzīvotājus. Ierobežojošie pasākumi ir attaisnojami visas sabiedrības veselības vārdā un to mērķis ir maksimāli pasargāt katru Latvijas iedzīvotāju no saslimšanas ar COVID-19 un krasi samazināt slimības izplatību. Tomēr šie ierobežojumi līdzi nes arī negatīvas blaknes, kas vieniem nozīmē darba zaudēšanu un materiālā stāvokļa būtisku pasliktināšanos[1], bet citiem vardarbības ģimenē risku palielināšanos[2].

Darba zaudēšana var piespiest cilvēku izkāpt no savas komforta zonas un savas un ģimenes labklājības nodrošināšanai izšķirties par jaunu iepriekš neapgūtu darbu veikšanu. Ārkārtējās situācijas laikā šos apstākļus var prasmīgi izmantot negodīgas personas savu savtīgo interešu realizēšanā. Tie var būt gan negodīgi komersanti un cilvēki ar krāpnieciskiem nolūkiem[3], gan organizētu tīklu cilvēku tirgotāji.

Tāpēc aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju ļoti rūpīgi izvērtēt dažādu sludinājumu, tajā skaitā jaunu darba piedāvājumu, saturu, lai nekļūtu par cilvēku tirdzniecības vai cita noziedzīga nodarījuma upuri. Aicinu pirms stāšanās darba attiecībās pārliecināties par darba devēja sniegtās informācijas patiesumu. Aicinu īpašu uzmanību pievērst darba devējam – tā juridiskajam statusam, sasniedzamībai un kontaktinformācijai, un bez iepriekšējas pārbaudes atturēties no pēkšņu, un esošajai tirgus situācijai neatbilstošu (tajā skaitā atalgojuma ziņā) darba piedāvājumu pieņemšanas.

Tāpat aicinu uzmanīties no krāpniekiem, kas ar viltu var censties iegūt savā īpašumā Jums piederošu mantu vai personas datus, tajā skaitā maksājuma karšu un internetbankas informāciju. Tie var būt Jūsu naudas līdzekļi, par kuriem vēlējāties iegādāties realitātē neesošu preci vai Jums piederošs nekustamais īpašums, transportlīdzeklis vai cita manta, kas pirmšķietami laba piedāvājuma ietvaros tiek ar viltu no Jums atsavināta un atņemts. Ikviena veiksmīga piedāvājuma un darījuma slēgšanas pamatā ir iepriekš pārbaudīta un uzticama informācija, kas ļauj izvairīties no nevēlamām sekām.

Ja tomēr krāpniecisku darbību rezultātā esat kļuvis par upuri, aicinu Jūs nekavējoties vērsties Valsts policijā – tālrunis: 110, e-pasts: kanc@vp.gov.lv, www.vp.gov.lv.

Darba tiesisko attiecību pārkāpumu gadījumā, kā, piemēram, darba līguma nenoslēgšana, darba samaksas un tai pielīdzināto maksājumu (piemēram, virsstundu apmaksa) kārtības neievērošana, atpūtas laika nenodrošināšana, aicinu strīdu risināt, vēršoties Valsts darba inspekcijā – anonīmais uzticības tālrunis: 67312176, konsultatīvie tālruņi: 67186522, 67186523, e-pasts: vdi@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv.

Savukārt situācijā, ja tiekat nodarbināts piespiedu apstākļos – piemēram, tiek atņemts personu apliecinošs dokuments, ierobežota brīvība atstāt darba vietu, darba apstākļi ir antisanitāri, tiek nodarītas fiziskas vai morālas ciešanas, aicinu Jūs nekavējoties vērsties Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldē, zvanot pa tālruni: 67075344 vai 110, ja nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība. Vienlaikus aicinu Jūs vērsties arī pie viena no sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas cilvēku tirdzniecības gadījumā ir biedrība “Patvērums “Drošā māja””, 24/7 uzticības tālrunis: 28612120, e-pasts: drosa.maja@gmail.com, www.patverums-dm.lv un biedrība “Centrs MARTA”, tālrunis: 67378539, e-pasts: centrs@marta.lv, www.marta.lv.

Tiesībsargājošās iestādes ir norādījušas, ka Covid-19 pandēmijas dēļ ir palielinājies ģimenes konfliktu skaits. Tāpēc, ja esat kļuvis par vardarbības ģimenē upuri, aicinu Jūs iepazīties ar izsmeļošu informāciju lvportals.lv[4], un likumīgo interešu aizsardzībai vērsties Valsts policijā, savā pašvaldības sociālajā dienestā vai krīzes centrā – piemēram biedrībā “Centrs MARTA”.

Vairāk par katru atbalsta veidu varat uzzināt, zvanot uz bezmaksas atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem – 116006 (www.cietusajiem.lv).