Kāds gaiss Valmierā?

Tiesībsargs atzinīgi vērtē un uzteic Valsts vides dienesta (VVD) Valmieras reģionālās vides pārvaldes rīcību, uzdodot pārtraukt normatīvo aktu prasībām neatbilstošus kokmateriālu zāģēšanas darbus pilsētas teritorijā.

Šīs vasaras sākumā, reaģējot uz Valmieras iedzīvotāju sūdzībām, tiesībsargs konstatēja, ka Valmieras pilsētas teritorijā, pārvietojamā kokapstrādes tehnika, kas tiek darbināta ārtelpās, rada cilvēku veselībai nevēlamu putekļu piesārņojumu.

Tiesībsargam izpētes procesā pārsteidzošs šķita arī fakts, ka atbildīgā valsts pārvaldes iestāde – VVD – šādu darbību ilgāku laiku atzinusi par pieļaujamu, turklāt atstājot bez vērības vairākkārtīgas iedzīvotāju sūdzības. Tomēr situācija ir mainījusies.

Tiesībsargs: “Šajā gadījumā nepārprotami ir pārkāptas Satversmē paredzētās tiesības uz veselību un labvēlīgu vidi. Pozitīvi vērtējams, ka VVD ir ne vien spējis drosmīgi atzīt savas kļūdas, bet arī mainījis iepriekš pausto nostāju.”

Tiesībsargs uzsver, ka ir jābūt samērībai starp sabiedrības un uzņēmēju tiesībām un interesēm. Lai nerastos šādas vai līdzīgas situācijas, uzņēmējiem jāapzina jomas regulējošo normatīvo aktu loks.

 

Lai noskaidrotu ikviena iedzīvotāja pieredzi saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībsargs aicina piedalīties aptaujā par labas pārvaldības principu ievērošanu. Aptauja: http://ej.uz/labaparvaldiba