KNAB priekšnieku var vērtēt divos gadījumos – lai noteiktu algu vai lai atbrīvotu no amata

Spēkā esošais normatīvais regulējums ļauj veikt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka novērtēšanu. Vadītāja novērtēšana paredzēta divos gadījumos, bet katrā no tiem ir atšķirīga vērtēšanas kārtība.

Pirmajā gadījumā KNAB priekšniekam novērtēšana paredzēta, lai noteiktu amatpersonas darba samaksu. Šajā gadījumā novērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr. 494. “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu”.

Savukārt otrā gadījumā novērtēšana paredzēta, lai izvērtētu iemeslus KNAB priekšnieka atbrīvošanai no amata. Un šajā gadījumā novērtējuma kārtību nosaka Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.818 “Kārtība, kādā izveidojama komisija, lai izvērtētu iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata”.