Ko nesaprata bijusī finanšu ministre

Pēc pētījuma par nodokļu reformas ietekmi uz Latvijas iedzīvotājiem publicēšanas tiesībsargs saskāries ar atsevišķu sabiedrības locekļu neizpratni par pētījumā atklātajām nodokļu reformas nepilnībām. Īpašu neizpratni rada bijušās finanšu ministres izteikums, ka kritika par nodokļu reformu izklausās pavirša un bez pamatojuma, lai gan viņa ar pētījumu vēl nav iepazinusies.

Jau nodokļu reformas izstrādes procesā Saeimas Juridiskais birojs norādīja, ka „iesniegtais likumprojekts kopumā savas sarežģītības dēļ var radīt būtiskas problēmas likuma piemērotājiem skaidri izprast likuma normu saturu”.

Īstenojot jauno nodokļu reformu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana un neapliekamā minimuma aprēķināšanas un piemērošanas kārtība kļuvusi sarežģītāka un nedraudzīgāka nodokļu maksātājiem. Šī sistēma potenciāli paredz situācijas, kurās nodokļu maksātājs, pat godprātīgi maksājot nodokļus, var kļūt par nodokļu parādnieku.

Pie jaunās nodokļu reformas problēmām ir atzīmējami vēl divi būtiski jautājumi saistībā ar attaisnotajiem izdevumiem. Pirmkārt, daļai sabiedrības faktiski nav tiesību saņemt nodokļu pārmaksu par attaisnotajiem izdevumiem (ārstniecības pakalpojumi, izglītība u.c.) un atvieglojumiem. Pārsvarā tie ir nodokļu maksātāji ar salīdzinoši nelielu atalgojumu un vairākām apgādībā esošām personām. Saistībā ar jauno nodokļu reformu izgaismojās zināma pretruna starp valsts nodokļu politiku un vēlmi mazināt nevienlīdzību. Proti, lai arī jaunā nodokļu reforma ir palielinājusi neapliekamo minimumu par apgādājamajiem, vienlaicīgi tas daļai vecāku vēl vairāk samazina iespējas piemērot valsts sniegtos labumus atvieglojumu un attaisnoto izdevumu veidā. Otrkārt, atsevišķi vērtējams jautājums par attaisnoto izdevumu apjomīgo un smagnējo administrēšanu. 

Tiesībsargs aicina rūpīgi iepazīties ar pētījumu, kurā detalizēti izskaidrots gan tā mērķis un metodoloģija, gan analizēts nodokļu reformas juridiskais ietvars un praktiskā piemērošana.