Konference “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”

Tiesībsargs aicina uz konferenci “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā“, ko Tiesībsarga birojs organizē sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Konferences mērķis ir novērtēt, kas praktiski ir mainījies personu ar invaliditāti dzīvē no brīža, kad 2010.gada 31.martā Latvijā spēkā stājās ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Tādēļ konferences pirmā sesija veltīta personu ar invaliditāti skatījumam, otrajā aplūkos sabiedrības viedokli, bet trešajā – pašvaldību vērtējumu. Konferencē tiesībsargs iepazīstinās ar trim apjomīgiem pētījumiem, kas veido ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām monitoringa ziņojumu. Vienlaikus savā pieredzē, vērtējumā un priekšlikumos dalīsies gan personu ar invaliditāti pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, gan pašvaldību pārstāvji un eksperti.

Konference norisināsies šī gada 3.decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.10 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā), Konferenču centra konferenču zālē.

Konferencei lūgums pieteikties elektroniski līdz 2015.gada 24.novembrim, nosūtot e-pastu uz elektronisko adresi registracija@tiesibsargs.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju. Lai veiksmīgāk varētu izplānot konferences telpas izkārtojumu, lūgums norādīt, ja izmantojat kādus tehniskos palīglīdzekļus (piemēram, ratiņkrēslu) un vai Jūs pavadīs asistents. Telpas ietilpības dēļ dalību apstiprināsim pirmajiem 150 klausītājiem. Dalība konferencē ir bez maksas.

Detalizēta konferences programma pievienota pielikumā.