Konferences „Izglītības pieejamība” video un materiāli

Šī gada 3.decembrī, Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā, tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēja konferenci „Izglītības pieejamība”.

Konferences materiāli pieejami zem konferences programmas.

Konferences programma

10.30 – 11.30 Konferences atklāšana un ievadruna

Moderatore Ineta Rezevska, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja
Jānis Reirs, Latvijas Republikas labklājības ministrs
Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs
Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs
Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors
Prof. Dr. Theresia Degener, LL.M. (Berkeley), tiesību un invaliditātes pētījumu profesores, Bohumas invaliditātes pētījumu centra (BODYS) vadītājas, ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas priekšsēdētāja vietnieces videouzruna (ar tulkojumu latviešu valodā)

12.00-14.00 Konferences 1.sesija “Izglītības pieejamība Latvijā”

Moderatore Ineta Rezevska, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja
Inese Kārkliņa, Vaivaru pamatskolas direktore, Pamata izglītība un iekļaujošā izglītība
Anete Ilves, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece, Augstākā izglītība – augstskolu pieejamības monitoringa prezentācija
Eiženija Matiļeviča, Latvijas Studentu apvienība, Studentcentrēta izglītība. Labie piemēri un izaicinājumi Latvijas augstākajai izglītībai
Ineta Īvāne, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā, Speciālā izglītība: problēmas un risinājumi
Laura Treimane, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece politikas plānošanas jomā, Augstākās izglītības pieejamība: politika un prakse

15.00-16.30 Konferences 2.sesija “Izglītības pieejamības izaicinājumi un risinājumi”

1.tematiskā grupa: “Izglītības pieejamība un vecāku pieredze”

Moderatore Inese Kārkliņa, Vaivaru pamatskolas direktore
Diskusijas mērķauditorija – bērnu vecāki

2.tematiskā grupa: “Praktiski risinājumi bibliotēku un informācijas pieejamībai”

Moderatore Zane Zvaigzne, LNB Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavas sektora vadītāja
Darbsemināra mērķauditorija – reģionālās un mācību iestāžu bibliotēkas

3.tematiskā grupa: “Atbalsts personām ar invaliditāti augstskolās”

Moderatori Anete Ilves, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece, Normunds Pīlips, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” apmācību projektu vadītājs
Diskusijas mērķauditorija – augstskolu, koledžu un skolu pārstāvji

16.30-17.00 Konferences kopsavilkums

Tematisko grupu moderatoru kopsavilkums
Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs