Labākā aizsardzība uzbrukums? Jeb pierādi, ka neesi kamielis! Tiesībsarga skaidrojums par smēķēšanas ierobežojumu automašīnā samērību

Iecere ierobežot smēķēšanu ir apsveicama un no sabiedrības interešu viedokļa pat vēlama. Tomēr gadījumos, kad saduras vairākas pamattiesības (šajā gadījumā – personu tiesības uz veselības aizsardzību, labvēlīgu vidi un privātās dzīves neaizskaramību), jāizvērtē ierobežojumu samērīgums. Savukārt Latvijas Ārstu biedrības prezidenta izdomājums, ka tiesībsargs pārstāv tabakas industrijas intereses, uzskatāms par centieniem ietekmēt tiesībsarga darbu.

Apsveicama ir Veselības ministrijas iecere noteikt stingrākus smēķēšanas ierobežojumus. Minētais pozitīvi vērtējams gan no tiesību uz veselības aizsardzību, gan tiesību uz labvēlīgu vidi viedokļa. Tomēr, jebkurā gadījumā, nosakot ierobežojumus, jāvērtē arī tas, vai šāds ierobežojums neaizskar kādu citu no cilvēka pamattiesībām, piemēram, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Arī tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību saskaņā ar Satversmē noteikto var tikt ierobežotas leģitīma mērķa vārdā, piemēram, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības. Tomēr, svarīgi atcerēties, ka, nosakot cilvēka pamattiesību ierobežojumu, aizliegumam ir jābūt noteiktam maksimāli šauri. Tiesību normas izstrādātājam, nosakot šādus ierobežojumus, tiesību akta anotācijā ir jāveic arī samērīguma tests. Proti, analizējot, vai šāds ierobežojums sasniegs leģitīmo mērķi, vai mērķi nav iespējams panākt ar indivīda tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem un vai indivīda tiesību aizskārums ir samērīgs ar sabiedrības ieguvumu.  Ja likumdevējs tiesību akta anotācijā šādu testu nav veicis, pastāv pamatotas bažas, ka noteiktais ierobežojums varētu būt pretrunā ar Satversmē noteikto.

Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis nāca klājā ar vēstījumu, ka “tabakas industrija rūpēs par savu noietu un milzu peļņu izmanto pārbaudītas metodes atrod sabiedrībā pazīstamus un ietekmīgus cilvēkus, kas neiedziļinoties problēmā, pauž tabakas industrijai tuvu viedokli, apgalvojot, ka šoreiz par runasvīru atrasts tiesībsargs Juris Jansons, kuram piespēlēts viedoklis par smēķēšanas ierobežojumu automašīnās”. Tiesībsargs kategoriski noraida Latvijas Ārstu biedrības prezidenta apgalvojumu.

“Apiņa kunga paziņojums pēc būtības ataino pieeju – labākā aizsardzība ir uzbrukums. Turklāt izdomājums, ka aizstāvu tabakas industrijas intereses, ir melīgs un līdzinās izaicinājumam: pierādi, ka neesi kamielis! Faktus galdā!” saka tiesībsargs Juris Jansons. Viņš turpina: “Manuprāt, tas ir mēģinājums ietekmēt manu darbu, proti, lai nepaužu kādam neērtu viedokli. Šis ir pirmais gadījums, ka centienos mani apklusināt, tiek izmantots klaji melīgs apgalvojums.”