Labklājības ministrija izstrādājusi deinstitucionalizācijas un atbalsta pasākumu programmu

Labklājības ministrija izstrādājusi atbalsta pasākumu un deinstitucionalizācijas jeb sabiedrībā balstītu pakalpojumu programmu personām ar invaliditāti un bērniem. Lai vispusīgi informētu sabiedrību par pieejamajiem atbalsta pasākumiem personām ar invaliditāti, bērniem un viņu tuviniekiem, tiesībsarga mājaslapā ir izvietoti Labklājības ministrijas sagatavotie informatīvie materiāli un infografikas par deinstitucionalizācijas pasākumiem, aprūpes un “atelpas brīža” pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu tuviniekiem.

Lai iegūtu papildu informāciju par minētajiem pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Labklājības ministriju (tālrunis: 67021600, e-pasts: lm@lm.gov.lv).