Latvijā jāveicina dzimumu līdztiesība

Dzimumu līdztiesība ir Satversmē iekļauta pamatvērtība. Diemžēl saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības datiem vīriešu un sieviešu darba samaksa vēl aizvien ir atšķirīga kā Latvijā, tā citviet Eiropā. Sievietes nopelna mazāk nekā vīrieši – 2015. gadā Eiropas Savienībā vidējā ienākumu atšķirība starp dzimumiem bija aptuveni 16,3%[1], savukārt Latvijā samaksas atšķirība bija 16,2%[2].

Sadarbībā ar Tiesībsarga biroju tika iztulkota rokasgrāmata “Vienlīdzīga darba samaksa”. Tās mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību un samazināt darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, un tā paredzēta Latvijas profesionāļiem, kas strādā ar vienlīdzīgas darba samaksas jautājumiem.

Minēto rokasgrāmatu ir izstrādājusi Eiropas tiesiskās vienlīdzības aizsardzības institūciju tīkla (Equinet) Dzimumu līdztiesības darba grupa, un tajā ir iekļauta informācija par:

  • informācijas iegūšanu un apkopošanu no prasītāja un atbildēja;
  • pierādīšanas pienākumu un apgriezto pierādīšanas principu;
  • pārredzamības principa nozīmi atalgojuma sistēmās;
  • Eiropas Savienības tiesas un līdztiesības iestāžu praksi par vienlīdzīgu darba samaksu;
  • norādēm uz informācijas avotiem, statistikas informāciju un citu literatūru, kas var būt nepieciešama, sagatavojot lietas par vienlīdzīgu darba samaksu.

 

Rokasgrāmata atrodama šeit.