Liepājas dome palielina pabalstus pilngadību sasniegušajiem bāreņiem

Liepājas pilsētas dome ir ņēmusi vērā Latvijas Republikas tiesībsarga 2018. gadā veiktās pārbaudes rezultātus pašvaldībās un grozījusi domes saistošos noteikumus par pabalstu piešķiršanu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Dome palielinājusi šādu pabalstu apmērus:

 • vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:
  • bāreņiem un bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta III invaliditātes grupa – 250 euro;
  • bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta II invaliditātes grupa – 260 euro;
  • bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta I invaliditātes grupa – 280 euro;
 • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 700 euro, kur:
  • pabalsta summu 500 euro apmērā piešķir skaidrā naudā;
  • pabalsta summu 200 euro apmērā piešķir sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, apmaksājot bāreņa iesniegto pavadzīmi (rēķinu) par sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādi, kas izrakstīta tirdzniecības vietā;
 • pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē:
  • bāreņiem un bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta II vai III invaliditātes grupa – 130 euro;
  • bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta I invaliditātes grupa – 140 euro;
 • vienreizējs pabalsts remontmateriālu iegādei – līdz 250 euro, kuru piešķir mantiskā veidā.

Vienlaicīgi grozītie noteikumi paredz arī to, ka vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiks izmaksāts arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē ievietotajiem bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas un ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.