Likumdevējs nedrīkst liegt bērnam dzīvot ģimenē

Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumiem izvirzīti divi priekšlikumi, tostarp deputātes I. Bites priekšlikums, kurā uzsvērtas bērnu līdz trīs gadu vecumam tiesības uzaugt ģimenē.  Jāņem vērā, ka atbilstoši starptautiskajiem bērnu tiesību standartiem bērnu līdz trīs gadu vecumam ievietošana aprūpes iestādēs ir uzskatāma par bērnu tiesību pārkāpumu. Priekšlikums par bērnu līdz trīs gadu vecumam neievietošanu bērnu aprūpes iestādēs, paredzot divu gadu periodu normas ieviešanai, ir bērna interesēm atbilstošs risinājums. Tas liks valstij un pašvaldībām darīt visu iespējamo, lai veicinātu aizbildņu un audžuģimeņu kustību, tostarp radīt normatīvo bāzi un rast finansējumu specializēto audžuģimeņu izveidei.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija piedāvājusi grozījumu projektā paredzēt, ka bērna ievietošanai institūcijā pietiek ar viena ārsta atzinumu, lai bāriņtiesa lemtu par bērna ievietošanu institūcijā. Tas drīzāk darbojas pretrunā bērnu interesēm un neuzlabo nedz esošo situāciju, nedz arī tās tiesisko regulējumu, bet gan tieši pretēji – legalizē bērnu ievietošanu institūcijās viņu veselības stāvokļa dēļ. Piedāvātie labojumi nekoncentrējas uz bērna vajadzībām, bet vēl vairāk nostiprina prettiesisko situāciju, ka bērni ar īpašām vajadzībām tiek nošķirti no ģimenēm un ievietoti institūcijās.

Tiesībsarga birojs sagatavojis vēstuli Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, aicinot atbalstīt deputātes I. Bites priekšlikumu un atsaukt komisijas priekšlikumu.