Lūdzam atsaukties bērnu namu audzēkņus

Tiesībsargs aicina bijušos un esošos bērnu namu audzēkņus un darbiniekus informēt Tiesībsarga biroju par piedzīvoto un pārdzīvoto bērnu namos, nosūtot informāciju uz speciālu šim mērķis izveidotu e-pasta adresi bernunami@tiesibsargs.lv. Lūdzam norādīt konkrētus faktus, pārkāpumus, bērnu namus, personu vārdus un notikuma laiku, kad notikuši pārkāpumi. Šī informācija ir nepieciešama, lai veiktu padziļinātu izpēti un novērstu turpmākus bērnu tiesību pārkāpumus. Tiesībsarga birojs garantē informācijas avota konfidencialitāti.

Valsts ir īpaši apņēmusies rūpēties par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Tādejādi tiesībsarga mērķis ir izzināt, kā valsts patiesībā rūpējas par šiem bērniem.