Maksa par atkritumu apsaimniekošanu nosakāma pēc dzīvoklī dzīvojošo personu, nevis dzīvokļu skaita

Tiesībsargs atzinumā secinājis, ka šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums, kas paredz maksu par atkritumu apsaimniekošanu rēķināt pēc dzīvokļu (īpašnieku) skaita, nevis dzīvoklī dzīvojošo personu skaita, pārkāpj Satversmi.

Tiesībsarga ieskatā esošais regulējums aizskar tiesības uz īpašumu un tiesisko vienlīdzību, kas vērtējamas Satversmes 105.panta un 91.panta tvērumā.

Tiesībsargs aicinājis Ministru kabinetu atcelt 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.punktu. Ņemot vērā, ka identiska norma iekļauta arī Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 “Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu”, atceļams arī to 12.2.punkts.

Ministru kabinets 2014.gada 1.aprīļa sēdē skatīja atbildes vēstules tiesībsargam projektu, kurā teikts, ka Ministru kabinets plāno izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos problēmas novēršanai.

Ministru kabineta atbildes vēstules projekts pieejams šeit