Martā notika Baltijas valstu Bērnu ombudu konference Rīgā

No 21 līdz 22. martam Rīgā norisinājās Baltijas bērnu ombudu konference. Šāda konference tika rīkota jau otro reizi. Pagājušajā gadā bērnu ombudu konferences rīkotāji bija Igaunijas Tieslietu kanclera birojs, kurš pilda arī bērnu ombuda pienākumus.

Šogad konferences ilgums bija divas dienas. Pirmā konferences diena sākās ar katras valsts prezentācijām par iepriekšējā gada aktualitātēm un šī gada problemātiku. Pēc visu valstu prezentācijām tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz sociālās korekcijas izglītības iestādi “Naukšēni”.

Otrā konferences diena sākās ar Tiesībsarga biroja izvēlēto aktuālo tēmu prezentācijām un darba grupām. Tika izvēlēti divi galvenie problēmjautājumi – saskarsmes tiesības un darbs ar ģimenēm, kurām ir atņemtas bērna aprūpes tiesības. Pēc katras prezentācijas katrai valstij tika iedota konkrēta situācija, kura 20 minūšu laikā jāatrisina un jāprezentē savas risinājums, pamatojoties uz katras valsts likumdošanu. Šādā veidā tika iegūta gan pieredze no kaimiņvalstīm, gan iespējamie risinājumi konkrētajām situācijām.

Pēc prezentācijām sekoja apaļo galdu diskusijas, kuru orgaznizēšanai tika izmantota sešu domāšanas cepuru metode, kas bija jaunums kā Tiesībsarga birojam, tā arī kolēģiem no Baltijas valstīm.

Konferences noslēgumā tika prezentēta aktuāla tēma, kas skar bērna tiesības un publisko telpu – kā runāt par un ar bērniem medijos. Prezentāciju vadīja Tiesībsarga biroja komunkācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Ruta Siliņa.

Konferences materiāli ir pievienoti pielikumā.