Memoranda par romu diskriminācijas novēršanu parakstīšanas gadadienas pasākums

30.augustā tiesībsargs Juris Jansons tikās ar romu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un pārrunāja pēdējā gadā īstenotos pasākumus romu diskriminācijas novēršanai.

Tikšanās laikā tiesībsargs informēja par laika posmā no 2007.gada līdz 2012.gadam piešķirtā Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzekļu finansējuma izlietojuma izvērtējumu romu kopienas problēmu risinājumiem. Izvērtējuma vēstule nosūtīta arī Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību komisijai, Latvijas Republikas Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai, Ministru kabinetam un Starptautiskās Romu Apvienības augstākajam komisāram Normundam Rudevičam.

Tiesībsargs klātesošos iepazīstināja ar Tiesībsarga biroja īstenotiem pasākumiem un pasākumiem, kādus plāno īstenot romu jautājumu risināšanai, izdalot četrus galvenos pamatvirzienus:

  • izglītība,
  • nodarbinātība,
  • veselības aprūpe,
  • piekļuve mājokļiem un būtiskajiem pakalpojumiem.

Pasākumā piedalījās Starptautiskās Romu Apvienības augstākais komisārs Normunds Rudevičs, Vidzemes romu kopienas pārstāvis Tahīrs Sīmanis, Baltijas romu biedrības pārstāve Aina Burkeviča. Uz līdzdalību aicināts arī Latvijas Romu apvienības „Nēvo Drom” vadītājs Anatolijs Berezovskis, Jelgavas čigānu kultūras biedrības „Romani čačipen” vadītājs Haralds Didžus un biedrības „Latvijas Čigānu biedru apvienība un austākā čigānu padome” pārstāvis Osvalds Jezdovskis.

Šogad aprit gads kopš starp tiesībsargu un Latvijas romu nevalstiskajām organizācijām tika parakstīts sadarbības memorands par romu diskriminācijas novēršanu.

Tiesībsarga vēstule par Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu romu integrācijai pievienota pielikumā.