Ministres izteikumi grauj sabiedrības uzticību valsts varai un valsts tiesiskai stabilitātei

Tiesībsargs nosūtījis valdībai aicinājumu nepieļaut situācijas, kurās atbildīgie ministri ar saviem izteikumiem rada sabiedrībai priekšstatu, ka politikas plānošanas dokumentos ietvertie pasākumi un apņemšanās var būt tikai deklaratīvas un to reāla ieviešana praksē nav nepieciešama.

Šādi tiesībsargs rīkojas, jo 18.septembrī LNT Ziņu raidījumā  pulksten 20.00 labklājības ministre I. Viņķele nāca klajā ar paziņojumu, ka jau no paša sākuma bijis nodoms nepildīt vai mainīt 2012.gada 23.oktobrī parakstāmo Vienošanās protokolu par valsts atbalstu dzimstības veicināšanai un ģimenēm ar bērniem.

Tiesībsarga 2013.gada 20. Septembra vēstule Nr. 1-5/256 Ministru kabinetam un zināšanai Valsts prezidentam pievienota pielikumā.