Monitoringa vizītes pašvaldībās

Saskaņā ar Tiesībsarga likumu tiesībsarga funkcijas ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību, jebkāda veida diskriminācijas novēršanu, kā arī izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē.

Lai izvērtētu cilvēktiesību un labas pārvaldības principa nodrošinājumu pašvaldībās, Tiesībsarga birojs veiks monitoringa vizītes Latvijas pašvaldībās un to padotības iestādēs.

Monitoringa vizīšu mērķis nav tikai izvērtēt cilvēktiesību un labas pārvaldības principa nodrošinājumu pašvaldībās, bet nepieciešamības gadījumā sniegt arī konsultācijas un priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Monitoringa vizītes noslēgumā pašvaldības iedzīvotāji var saņemt Tiesībsarga biroja juriskonsultu konsultācijas.

Ņemot vērā, ka Tiesībsarga birojs nav represīva iestāde, bet gan sadarbības partneris minēto jautājumu sekmēšanā, publiskojam jautājumus, kuriem monitoringa vizīšu laikā tiks pievērsta papildu uzmanību. Vizītes laikā aplūkojamo jautājumu loks var tikt precizēts vai papildināts, ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus, saņemtās sūdzības un iepriekš izskatītās pārbaudes lietas.

Iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt informāciju un priekšlikumus par jautājumiem vai gadījumiem, kuriem pašvaldības monitoringa vizītes laikā Tiesībsarga biroja ekspertiem iedzīvotāja ieskatā būtu jāpievērš papildus uzmanība.

Par konkrētu monitoringa vizītes laiku un gaitu Tiesībsarga birojs pašvaldību informēs iepriekš.

Šī gada 20.septembrī no plkst. 10.00 notiks monitoringa vizīte Valmieras pilsētas domē un pašvaldības padotības iestādēs: Valmieras Sociālajā dienestā, Valmieras Izglītības pārvaldē, Valmieras bāriņtiesā un Valmieras pilsētas dzimtsarakstu nodaļā.

Pielikumā: Pašvaldību monitoringa izpētes jautājumi.