Notiek gadskārtējā Baltijas – Ziemeļvalstu ombudu tikšanās

No 2019. gada 26. līdz 27. septembrim, Viļņā notiek gadskārtējā Baltijas – Ziemeļvalstu ombudu tikšanās, kuras laikā konferences dalībnieki dalās ar aktuālākajām darba tēmām, pētījumiem, kā arī izaicinājumiem ar ko saskaras katra iestāde. Arī Tiesībsarga birja delegācija piedalās, pārstāvot organizāciju.

Šogad uzņemošā valsts ir Lietuva, līdz ar to, pasākums tiek organizēts Viļņā un to organizē Seimas ombuda birojs. Šogad kā galvenā tēma ir izvēlēta “Sociālo un ekonomisko tiesību nodrošināšana kā cilvēka cienīgas dzīves garantija”. Savā pieredzē dalīsies gan Lietuvas kolēģi, runājot par ekonomisko un sociālo tiesību nodrošināšanu un tiesiskā regulējuma aspektiem, gan arī Zviedrijas un Somijas ombudu institūciju pārstāvji, apskatot tēmu par personu ar invaliditāti ekonomisko un sociālo tiesību nodrošināšanu. Tiesībsarga biroja pārstāve, prevencijas daļas vadītāja Liene Namniece uzstājas ar prezentāciju “Tiesībsarga biroja prakse ilgstošas sociālās aprūpes institūciju pieaugušajiem apmeklējumu organizēšanā”.

Baltijas – Ziemeļvalstu ombudu tikšanās ir gadskārtējs pasākums, kas norisinās jau 8 gadu, mainot tikai organizējošo iestādi. Tas ir lielisks veids kā uzturēt starptautiskās attiecības, būt informētiem par jaunākajām aktualitātēm kaimiņvalstīs, kā arī dzirdēt pieredzes stāstus un labās prakses piemērus.