Notiks preses konference par situāciju cietušo bērnu nopratināšanas jomā Latvijā (papildināta)

Pirmdien, 22.augustā plkst. 11.00, tiesībsargs sadarbībā ar NVO “Centrs Dardedze” medijus iepazīstinās ar esošo situāciju, kādā notiek nepilngadīgo cietušo un liecinieku nopratināšana, un par ieceri izveidot tā saucamo “Bērna māju” – vienotu vietu, kurā bērniem draudzīgās telpās un veidā profesionāļu vadībā tiek veikta bērna pratināšana. Preses konference notiks Tiesībsarga biroja telpās, Baznīcas ielā 25, 4.stāva zālē.

“Gan no mūsu veiktās izpētes, gan no nozares ekspertu paustā secināms, ka tas, kā šobrīd notiek cietušo bērnu nopratināšana, maigi izsakoties, nav tā, kā tam vajadzētu būt. Īpaši satraucoši tas ir gadījumos, kad runājam par seksuālos noziegumos cietušu bērnu nopratināšanu,” uzskata tiesībsargs Juris Jansons.

“Mūsuprāt, valdošā prakse bērnu nopratināšanā ne vien atkārtoti traumē cietušos bērnus, bet arī traucē iegūt kvalitatīvus pierādījumus noziegumu atklāšanai. Šī iemesla dēļ mēs vērsāmies pie tiesībsarga ar lūgumu veikt izpēti un sniegt savu atzinumu par novērotajām nepilnībām, lai kopīgi meklētu risinājumus situācijas uzlabošanai,” uzsver “Centrs Dardedze” juriste Laura Ceļmale.

Kā viens no risinājumiem situācijas uzlabošanai preses konferencē tiks izklāstīta arī iecere par bērnam draudzīgu cietušo atbalsta centra “Bērna māja” izveidi Latvijā, kam pausts atbalsts arī 22.jūnija Noziedzības novēršanas padomes sēdē.

Preses konferencē piedalīsies:

  1. dr. Artūrs Miksons, RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnikas ārsts, kas kā neatkarīgs eksperts izklāstīs jautājumu no bērnu psihes viedokļa;
  2. Juris Jansons, tiesībsargs iepazīstinās ar policijas iecirkņu pārbaudēs konstatēto, kā notiek bērnu nopratināšana izmeklēšanas ietvaros;
  3. Laura Ceļmale, NVO “Centrs Dardedze” juriste – NVO “Centrs Dardedze” redzējums, identificētajām problēmām un priekšlikumiem par atbalstu no seksuālās vardarbības cietušajiem bērniem, arī par “Bērna māja” kā labās prakses piemēru;
  4. Artis Velšs, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks – Valsts policijas viedoklis gan par tiesībsarga atzinumā konstatēto, gan par “Bērna mājas ieceri” kā tādu, plānotajām aktivitātēm šajā tematikā;
  5. Indra Gratkovska,  Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore – Tieslietu ministrijas skatījums uz situācijas risinājumu;
  6. Līga Āboliņa, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore – Labklājības ministrijas viedoklis par pašreizējo situāciju, iespējamiem risinājumiem un sadarbību Noziedzības novēršanas padomes pieņemto lēmumu izpildē, galvenokārt raugoties uz LM veiktajiem/plānotajiem pasākumiem finansējuma piesaistē.