Par administratīvo atbildību informācijas par bērnu neatļautas izplatīšanas gadījumā

2015.gada 27.augustā Tieslietu ministrijas organizētā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa darba grupas sēdē skatīs tiesībsarga priekšlikumus par administratīvo atbildību informācijas par bērnu neatļautas izplatīšanas gadījumā.