Par brīvpusdienām skolēniem

Civillikumā noteiktais vecāku pienākums ietver ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu. Tas nozīmē, ka primārais pienākums nodrošināt bērniem kvalitatīvu uzturu gulstas uz vecākiem, līdz ar to vecākiem ir pienākums arī apmaksāt ēdināšanas izdevumus skolā (pirmsskolā), ja, piemēram, valsts vai pašvaldība nesniegtu šādu atbalstu.

Savukārt pašvaldības pienākums noteikt kritērijus brīvpusdienu piešķiršanai izriet no Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkta, kas paredz: “Republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība (..) nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība”.  No minētās likuma normas izriet pašvaldības tiesības noteikt to izglītojamo loku, kuri ir tiesīgi saņemt brīvpusdienas.

Saskaņā ar tiesībsarga rīcībā esošo informāciju Latvijas pašvaldību prakse brīvpusdienu nodrošināšanā ir dažāda – ir pašvaldības, kuras atbalsta konkrētas iedzīvotāju grupas, piemēram, daudzbērnu ģimenes, trūcīgas ģimenes u.tml., ir pašvaldības, kurās brīvpusdienas apmaksā visiem pašvaldības teritorijā deklarētajiem bērniem, ir pašvaldības, kurās atbalsta saņemšanai ir cits kritērijs – bērns mācās pašvaldības dibinātā izglītības iestādē. Ir arī pašvaldības, kurās, lai saņemtu atvieglojumus, vairākiem kritērijiem jāizpildās vienlaikus. 

Tiesībsarga ieskatā ir svarīgi, lai pašvaldības sniegtais atbalsts trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pašvaldības teritorijā, nebūtu atkarīgs no izvēlētās izglītības iestādes. Jāņem vērā, ka Rīgas pašvaldības teritorijā atrodas vairākas izglītības iestādes, kuru dibinātājs nav Rīgas pašvaldība, bet, piemēram, Kultūras ministrija (Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, Rīgas Doma kora skola, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola, Rīgas horeogrāfijas vidusskola), kuru izvēle ģimenei ir apzināta un mērķtiecīga rīcība bērnu īpašo talantu attīstībai. Turklāt Rīgas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs analogu vai līdzvērtīgu izglītību nav iespējams iegūt, līdz ar to šādos gadījumos sevišķi svarīgi būtu, lai maznodrošinātu un trūcīgu ģimeņu bērniem netiktu liegta iespēja attīstīt savus talantus finansiālu apsvērumu dēļ. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, tiesībsargs ir vērsies Rīgas pilsētas pašvaldībā ar lūgumu rast iespēju nodrošināt trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas administratīvajā teritorijā, vienlīdzīgas iespējas uz pašvaldības atbalstu brīvpusdienu nodrošināšanā neatkarīgi no izvēlētās izglītības iestādes dibinātāja, tomēr atbalstu no Rīgas domes nav guvis.

Vairāk informācijas pielikumā pievienotajā dokumentā.