Par COVID-19 testa obligātumu slimnīcās un iespēju iepazīties ar tā rezultātiem

Saistībā ar iedzīvotāja neapmierinātību par COVID-19 testu veikšanas obligātumu, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību slimnīcās, vēršam ikviena cilvēka uzmanību, ka obligātā testēšana ir saistīta ar epidemioloģisko situāciju valstī un nepieciešamajiem drošības pasākumiem ārstniecības vietās. Šāds solis ir uzskatāms par leģitīmu un attaisnojamu.

Nokļūstot slimnīcā, cilvēks nokļūst ne tikai medicīniskās palīdzības sniegšanas iestādē, bet arī vietā, kur pastāv paaugstināts risks inficēties pašam vai, COVID-19 saslimšanas gadījumā, inficēt personālu, citus pacientus vai apmeklētājus. COVID-19 nav fikcija, bet gan skarba realitāte visā pasaulē. Latvijā kopumā līdz šim ar COVID-19 ir saslimuši 26 472 cilvēki.

Inficējas, slimo un mirst arī ārsti, māsas un citi medicīnas aprūpē strādājošie. Situācija medicīnas aprūpē šobrīd ir vērtējama kā kritiska un tiek salīdzināta pat ar kara laika situāciju, kad trūkst medicīnas personāla un nepieciešamo resursu palīdzības sniegšanā. Neatliekamās palīdzības sniegšana saistībā ar traumām un lūzumiem parasti ir saistīta ar virkni izmeklējumiem vai vairāku speciālistu iesaisti, dažkārt pat ķirurģisku iejaukšanos. Līdz ar to, sniedzot palīdzību ar COVID-19 slimam pacientam, kas nezina, ka ir inficēts, var notikt infekcijas transmisija. Personāla saslimšana vai pakļaušana izolācijai var paralizēt pat vairāku slimnīcas nodaļu darbu, kas tādējādi liegtu palīdzību citiem cilvēkiem veselības aprūpes sistēmas tā jau kritisko iespēju robežās. Tāpēc, lai to nepieļautu, ir jārēķinās ar ierobežojumiem un prasībām, kuras izriet no ārkārtējās situācijas valstī, COVID-19 pandēmijas un ārkārtas situācijas medicīnā.

Vēršam uzmanību, ka Covid-19 pandēmijas ierobežošanas laikā ir vitāli svarīga ikviena sabiedrības locekļa sapratne, iecietība, cieņa un solidaritāte. Tieši sabiedrības solidaritāte, esot atbildīgiem par saviem lēmumiem, respektējot epidemioloģiskos ierobežojumus, var ierobežot Covid-19 pandēmijas izplatīšanos un lielāka sloga radīšanu medicīnas sistēmai. Līdz ar to ikviens iedzīvotājs aicināts ievērot visus valsts institūciju un amatpersonu ieteikumus ārkārtējās situācijas pārvarēšanai, un iespēju robežās rūpēties par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, atbildīgi līdzdarboties un sekmēt ārkārtējās situācijas pārvarēšanu. Minētās vērtības ir nostiprinātas arī Satversmes preambulā, nosakot, ka ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem un nākamajām paaudzēm.

Savukārt saistībā ar iespēju iepazīties ar analīžu rezultātiem e-vidē, situācījā, kad nav autentifikācijas rīku – elektroniskā paraksta vai interneta bankas, un nav vēlēšanās tos iegūt, aicinām sazināties ar  ģimenes ārstu, kuram ir piekļuve šai sistēmai un kas var aplūkot nepieciešamo informāciju un izskaidrot analīžu rezultātus.