Par darba devēja tiesībām pieprasīt darbiniekiem veikt Covid-19 testu

2020. gada 4.janvārī tiesībsargs e-pastā saņēma personas vēstuli par darba devēja tiesībām pieprasīt darbiniekiem veikt Covid-19 testu. Tiesībsargs sniedz atbildi uz personas jautājumu. 

Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas sniegto skaidrojumu tiesībsargam, darba devējs ir tiesīgs darbinieku nosūtīt tikai uz obligāto veselības pārbaudi, bet ne Covid-19 testu.

Papildu izmeklējumus veseliem cilvēkiem jāveic pēc epidemiologu norādījumiem, kuri vērtē šo nepieciešamību atbilstoši konkrētajai situācijai un epidemioloģiskajām indikācijām. Darba devējam ir jāpaļaujas uz ģimenes ārsta lēmumu par darbinieka veselības stāvokli. Ja ģimenes ārsts, piemēram, ir noslēdzis darbnespējas lapu pēc izslimošanas ar COVD-19 , darbinieks var atgriezties darbavietā un darba devējam nav pamata pieprasīt veikt kontroles testus.

Sīkākai informācijai par darba drošības pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā, darbinieka un darba devēja tiesībām, pienākumiem un iespējamiem pārkāpumiem aicinām atbilstoši kompetencei vērsties Valsts darba inspekcijā – ne tikai rakstveidā, bet arī saņemt telefoniskas konsultācijas, tajā skaitā anonīmas. Valsts darba inspekcijas kontaktinformācija: K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010, vdi@vdi.gov.lv,  konsultatīvais tālr.: 67186522, 24777997, anonīmais uzticības tālr.: 67312176.