Par Sīrijas pilsoņu ģimenēm, kam Latvijas Republikā piešķirta starptautiskā aizsardzība (papildināta ar iestāžu atbildēm)

No Vācijas Federatīvās Republikas Latvijā tika atgrieztas divas sīriešu ģimenes, tostarp 9 nepilngadīgi bērni, kuras Latvijā nonākušas Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros un ir saņēmušas starptautisko aizsardzību. Risinot krīzes situāciju, abas minētās ģimenes uz laiku tika izmitinātas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”.

Lai reaģētu uz esošo situāciju un sagatavotos turpmākai atpakaļ uzņemšanai, tiesībsargs vērsās pie vairākām atbildīgajām institūcijām un ministrijām – Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda un Labklājības ministrijas. Tiesībsargs vēstulē aicināja visas atbildīgās iestādes izvērtēt minēto problēmu un sniegt tiesībsargam atbildes uz vairākiem jautājumiem ne vēlāk kā līdz š.g. 18.jūlijam. 

 

Pielikumā pievienota tiesībsarga vēstule atbildīgajām institūcijām un institūciju sniegtās atbildes.