Par Sīrijas pilsoņu ģimenēm, kam Latvijas Republikā piešķirta starptautiskā aizsardzība

No Vācijas Federatīvās Republikas Latvijā ir atgrieztas divas sīriešu ģimenes, tostarp 9 nepilngadīgi bērni, kuras Latvijā nonākušas Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros un ir saņēmušas starptautisko aizsardzību. Vienam no bērniem – 10 mēnešus vecam zīdainim – šobrīd ir patvēruma meklētāja statuss. Risinot krīzes situāciju, abas minētās ģimenes uz laiku ir izmitinātas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”. Ņemot vērā, ka abās ģimenēs ir liels nepilngadīgu bērnu skaits, un šobrīd abas ģimenes ir nonākušas krīzes situācijā, ir nepieciešama steidzama, koordinēta atbildīgo valsts institūciju sadarbība, meklējot risinājumu minēto ģimeņu ar bērniem situācijas noregulēšanai.

Lai reaģētu uz esošo situāciju un sagatavotos turpmākai atpakaļ uzņemšanai, Tiesībsargs ir vērsies pie vairākām atbildīgajām institūcijām un ministrijām – Iekšlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas fonda, Labklājības ministrijas. Tiesībsargs ir sagatvojis vēstuli ar kuru aicina visas atbildīgās iestādes izvērtēt minēto problēmu un sniegt tiesībsargam atbildes uz vairākiem jautājumiem ne vēlāk kā līdz š.g. 18.jūlijam. 

Tiesībsarga vēstule atbildīgajām institūcijām pievienota pielikumā.