Par Tiesībsarga biroja darbības neatkarību

Līdz ar valdībā noritošo darbu pie budžeta likumprojektu sagatavošanas, tiek pārskatīti arī Tiesībsarga biroja budžeta izdevumi. Tiesībsargs nosūtījis vēstuli Ministru prezidentam, uzsverot tiesībsarga un iestādes darbības, tai skaitā, finanšu neatkarību.

Ir svarīgi uzsvērt, ka Tiesībsarga birojs ir neatkarīga iestāde un jautājumos par tā darbību vai finansēm nav pieļaujama tāda pati pieeja kā valsts pārvaldes iestādēm. Tiesībsargs pakļaujas vienīgi likumam un nav padots Ministru kabinetam, nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā, vērtēt lietderīgumu vai efektivitāti.

Saeima ir izstrādājusi pienācīgu mehānismu, kas tai ļauj parlamentāri pārraudzīt iestādes darbību un nodrošināt politisku atbalstu.  Saeimas atbildība izpaužas ne vien nepieciešamo likumu pilnveidošanā un grozīšanā un attiecīgajā jomā radušos problēmu apspriešanā, bet arī tajā, ka neatkarīgajai iestādei tiek nodrošināts pienācīgs budžets. Tiesībsargam ir pienākums sniegt Saeimai regulārus ziņojumus par tā darbu, tādējādi iestādes darbība ir pārskatāma un sabiedrība ir informēta par situāciju cilvēktiesību jomā.

Tiesībsargs rosina valdību ņemt vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) rezolūcijās paustos aicinājumus dalībvalstīm stiprināt tiesībsarga autonomiju un neatkarību.

 

Pielikumā: tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam