Par tiesiskās vienlīdzības principa ievērošanu priekšvēlēšanu raidījumu veidošanā

Tiesībsarga birojā ir saņemts un izvērtēts 2013.gada 27.maija Rīcības partijas Rīgas mēra amata kandidāta Edgara Kramiņa iesniegums, kur norādīts uz tiesiskās vienlīdzības pārkāpumu VSIA „Latvijas Televīzija” un SIA „Latvijas Neatkarīgās televīzija” priekšvēlēšanu raidījumu veidošanā.

Iesniedzējs norāda, ka VSIA „Latvijas Televīzija” raidījuma „Izvēlies nākotni!” vadītāja 2013.gada 13.maijā paziņoja, ka „šodien lielākās partijas nepārstāv to līderi, jo ar tiem tiksimies dienu pirms vēlēšanām Rātsnamā”. Savukārt raidījuma noslēgumā tika paziņots, ka Rīgai atvēlētajās debatēs 31.maijā piedalīsies tikai pēc jaunākajiem socioloģisko aptauju datiem noskaidrotie, populāro partiju līderi – mēra amata kandidāti. Iesniedzējs norāda, ka nav skaidrs, kādā veidā partijas, kurus 13.maija raidījumā nepārstāvēja to līderi, no televīzijas puses jau iepriekš ir informētas par SKDS un „Latvijas Faktu” socioloģisko aptauju rezultātiem? Iesniedzējs norāda, ka analogas līderu debates 30.maijā organizē Latvijas Neatkarīgā televīzija, nosakot sarakstu popularitāti pēc pētījumu aģentūras TNS datiem, kā rezultātā raidījumā piedalīsies tikai Saeimā pārstāvētās sešas partijas.

VSIA „Latvija Televīzija”, 2013.gada priekšvēlēšanu raidījumu ciklā „Izvēlies nākotni!” ir ievērojusi tiesiskās vienlīdzības principu, dodot iespējas izteikties visām partijām 2013.gada 13.maija raidījumā, tādējādi atspoguļojot viedokļu dažādību. Tomēr šīs tiesības, kā izriet no 2013.gada 13.maija raidījumā „Izvēlies nākotni!” norādītā, netiks nodrošinātas 2013.gada 31.maija papildraidījumā.

Tiesībsargs vērš uzmanību, ka ir respektējama raidījuma veidotāju redakcionālā brīvība veidot raidījumu saturu, tomēr konkrētajā gadījumā, veidojot priekšvēlēšanu raidījumus, tiek skartas būtiskas konstitucionāla ranga tiesības. Ja raidījuma veidotāji ir izvēlējušies priekšvēlēšanu raidījumu ciklā „Izvēlies nākotni!” Rīgas pašvaldībai pievērst pastiprinātu uzmanību un veidot papildraidījumu 2013.gada 31.maijā, tiesībsarga ieskatā ir jārod iespēja sevi vienlīdzīgi prezentēt visiem Rīgas mēra amata kandidātiem.

Tiesībsargs vērš uzmanību, ka vēlētāji izdara savu izvēli, balstoties uz saņemto informāciju, līdz ar to elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir atbildīgi par informācijas precīzu atspoguļojumu, tostarp par tiesiskās vienlīdzības principa ievērošanu, objektīvi prezentējot visus Rīgas mēra amata kandidātus. Tiesībsargs atzīmē, ka informācija, kas pausta pirms vēlēšanām, var būtiski ietekmēt vēlēšanu rezultātus, tādēļ ir svarīgs laika posms, kurā tiek atspoguļoti Rīgas mēra amata kandidāti. Saskaņā ar masu komunikāciju teoriju, jo vairāk persona skatās televīziju, jo vairāk pieņem to pasaules uzskatu, ko pauž attiecīgie mediji. Līdz ar to īpaša nozīme ir tiem televīzijas raidījumiem, kas tiek veidoti pēdējā priekšvēlēšanu brīdī un attiecīgi var būtiski ietekmēt vēlētāju izvēli.

Tiesībsargs aicina VSIA „Latvija Televīzija” priekšvēlēšanu debašu cikla „Izvēlies nākotni!” 31.maija raidījumā rast iespēju vienlīdzīgi sevi prezentēt visiem Rīgas mēra amata kandidātiem. Tāpat tiesībsargs aicina SIA „Latvijas Neatkarīgā televīzija” vadību rast iespēju atspoguļot visus Rīgas mēra amata kandidātus 2013.gada 30.maija priekšvēlēšanu debašu raidījumā.