Par vēlētāju neinformēšanu par vēlēšanu iecirkņiem

Šīs nedēļas laikā tiesībsargs ir saņēmis neskaitāmas sūdzības no vēlētājiem, kur tiek norādīts, ka līdz šim brīdim vēlētāji nav saņēmuši paziņojumus par vēlēšanu iecirkni, kurā vēlēšanu dienā varēs nobalsot par EP deputātu kandidātiem. Visvairāk sūdzības šobrīd ir saņemtas no Kurzemes reģiona (Ventspils pilsēta, Kuldīgas novada Snēpeles pagasts).

Lai nodrošinātu Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņiem garantētās līdzdalības tiesības, ir svarīgi vēlētājiem sniegt pilnīgu informāciju par gaidāmo vēlēšanu norisi un iespējamiem risinājumiem, ja informācija nav saņemta savlaicīgi.

Tiesībsargs aicina nekavējoties PMLP un CVK izvērtēt minēto problēmu un nākt klajā ar publiskiem paziņojumiem par iespējamiem risinājumiem, ja vēlētāji nav savlaicīgi saņēmuši informāciju par saviem vēlēšanu iecirkņiem.

Pielikumā pievienota tiesībsarga vēstule par vēlēšanām un identificēto problēmu.