Pārāk strikto dīkstāves pabalsta piešķiršanas kritēriju dēļ darbinieks beigās var saņemt vien čiku

Valsts, atbalstot darbiniekus un darba devējus, ārkārtējās situācijas laikā radīja labu risinājumu – dīkstāves pabalstu. Taču tā piešķiršanas nosacījumi ir ļoti neelastīgi un no sākotnēji cerētā darbinieks beigās var saņemt vien čiks. Tiesībsargs uzskata, ka tā piešķiršanas kritērijiem jābūt elastīgiem un VID būtu jādod tiesības vērtēt pārkāpuma smagumu un uzņēmumu attieksmi pret to.

Sākotnēji varētu šķist, ka ir taisnīgi dīkstāves pabalstu nepiešķirt, ja krīzes skartais darba devējs vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par darba devēja nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā vai par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu. Protams ir saskatāma zināma ekonomiskā loģika – valstiski atbalstīt maksimāli likuma paklausīgus uzņēmējus, tomēr jāatzīst, ka pārlieku neelastīgie dīkstāves pabalsta piešķiršanas kritēriji nespēj sniegt adekvātu risinājumu, kādu uzņēmējdarbības vide pieprasa un sagaida no valsts mūsdienās.

Tiesībsarga skatījumā atsevišķi dīkstāves pabalsta izmaksas ierobežojošie noteikumi (piemēram, MK 26.03.2020. noteikumu Nr.165 12.3 un 12.14.apakšpunkts) būtu jāpadara elastīgāki, dodot VID tiesības vērtēt pārkāpuma smagumu un uzņēmumu attieksmi pret to (vai pārkāpumi novērsti, vai uzliktie sodi samaksāti, vai tekošie nodokļi samaksāti), lai dotu iespēju darba ņēmējiem saņemt taisnīgu atbalstu no valsts puses, nevis samierināties ar dīkstāves atbalsta pabalsta minimumu.

“Formālisms un birokrātija nedrīkst būt par atteikuma argumentu, kāpēc cilvēkiem liegt saņemt taisnīgu dīkstāves pabalstu. Taisnīgumam darbībā, nevis baltam galdautam, ir jābūt par Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienas simbolu,” uzskata tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsargs 28.aprīlī vērsās pie valdības ar aicinājumu  pēc iespējas īsākā laika posmā pilnveidot Noteikumus Nr.165, paredzot elastīgāku dīkstāves pabalstu piešķiršanas noteikumu ieviešanu.

Tiesībsarga birojā joprojām ikdienu tiek saņemtas daudzas uzņēmēju un darba ņēmēju sūdzības par dīkstāves pabalstu nosacījumiem. Darba ņēmēju sūdzībās tiek norādīts par viņu “sodīšanu” par darba devēju kļūdām un pārkāpumiem. Savukārt uzņēmēji pauž neizpratni par Ministru kabineta noteikumu pārmērīgo striktumu.

Līdzšinējie dīkstāves pabalstu piešķiršanas noteikumi ir tikuši mainīti ļoti īsos termiņos. Teju katru nedēļu tie ir tikuši pilnveidoti, balstoties uz gadījumiem un informāciju, kas neatbilda taisnīgam risinājumam.

Ttiesībsarga vēstule Ministru prezidentam “Par dīkstāves pabalstu piešķiršanas nosacījumu elastīgumu” pieejama šeit.