Pārbaudes vizīte Cēsu un Gulbenes īslaicīgās aizturēšanas vietās

2019.gada 1.aprīlī Tiesībsarga biroja pārstāvji bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu un Gulbenes iecirkņu īslaicīgās aizturēšanas vietas. Vizīšu mērķis bija preventīvos nolūkos apzināt un izvērtēt apstākļu atbilstību cilvēktiesību prasībām.

Vizītes laikā tika konstatēta atsevišķu Ministru kabineta noteikumu prasību neievērošana un vides pieejamības nenodrošināšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Atbildīgās institūcijas tiks aicinātas novērst minētos trūkumus, tādējādi nodrošinot saistošo normatīvo aktu pienācīgu izpildi un piemērošanu.