Pārbaudes vizīte Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”

2019. gada 14. martā Tiesībsarga biroja pārstāvji bija bērnu tiesību ievērošanas pārbaudē Salas novada Ģimenes atbalsta centrā “Saulstari” (turpmāk – Centrs).

Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka:

  • Centrā ilgstoši trūkst speciālistu, tai skaitā psihologs un sociālais darbinieks, kā rezultātā bērniem netiek nodrošināti nepieciešamie pakalpojumi.
  • joprojām vairums bērnu darba dienās uzturas internātskolās un Centrā pavada tikai brīvdienas un svētku dienas. Vairāki bērni pauda nožēlu un nepatiku par to, ka jānakšņo internātā.
  • neesošo speciālistu dēļ Centrā ir augsti savstarpējās vardarbības riski, ko apliecina ieraksti  bērnu lietās.

Pēc pārbaudes vizītes par situāciju informēta Labklājības ministrija, lūdzot veikt padziļinātu pārbaudi par bērniem pieejamajiem pakalpojumiem Centrā.