Pārbaudes vizīte Iļģuciema cietumā

2019.gada 13.jūnijā Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas un Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas darbinieki iepriekš nepieteiktā vizītē apmeklēja Iļģuciema cietumu. Vizītes mērķis līdzīgi kā apmeklējot arī citas ieslodzījuma vietas, bija iegūt informāciju par ieslodzīto korespondences pārbaudi saistībā ar 2017.gada 20. decembra grozījumiem Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49.pantā un Apcietinājumā turēšanās kārtības likuma 28.pantā, proti, kādos gadījumos atbildīgais darbinieks pieņem lēmumu par nepieciešamību ne tikai atvērt ieslodzītā privāto korespondenci, bet arī to izlasīt.

Tāpat vizītes laikā tika veikta sadzīves apstākļu pārbaude un tika konstatēts, ka telpas (istabas un kameras) ir ļoti karstas un sutīgas. Uz minēto norādīja arī cietuma administrācijas pārstāvji, vienlaikus informējot, ka ieslodzītajām tiekot nodrošinātas papildu pastaigas un papildu iespējas apmeklēt dušu. Tāpat ir atļauts istabā /kamerā lietot ventilatorus, tiesa gan, tuvinieku sagādātos. Sarunu laikā ieslodzītās minēto apstiprināja. Tādejādi cietuma administrācija iespēju robežas cenšas risināt šo jautājumu. Kā pozitīvais ir atzīmējams, ka pirms neilga laika ir pilnībā izremontētas un labiekārtotas apģērbu mazgāšanas telpas. Kopumā sadzīves apstākļi vērtējami kā labi.

Sarunu laikā gan cietuma administrācijas pārstāvji, gan ieslodzītās norādīja uz problemātiku 2006.gada Ministru kabineta noteikumos Nr.1022 “Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” noteiktajās izsniedzamo higiēnas priekšmetu normās. Proti, noteiktais izsniedzamo higiēnas priekšmetu daudzums ir kritiski nepietiekams. Jo īpaši tas skar īpašās sieviešu higiēnas vajadzības. Jautājums par nepieciešamību veikt grozījumus minētajos noteikumos, tiks aktualizēts atbildīgajām institūcijām.