Pārbaudes vizīte Latvijas Cietumu slimnīcā Olainē

2019.gada 19.jūlijā Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas pārstāves veica iepriekš nepieteiktu vizīti Olaines cietumā esošajā Cietuma slimnīcā, lai aplūkotu jautājumus, kas saistīti ar individuālu iesniegumu izskatīšanu. Aplūkoti attiecīgie sadzīves apstākļi, iesniedzēju veselības stāvoklis pārrunāts ar cietuma ārstiem, no darbiniekiem iegūta cita nepieciešamā informācija.

Vienlaikus tika veikta saruna ar Olaines cietuma priekšnieku un Drošības daļas vadītāju, lai apzinātu situāciju cietumā saistībā ar privātās korespondences pārbaudi un izmaiņām pēc normatīvo aktu grozījumiem. Tika noskaidrots, ka cietumā prakse būtiski nav mainījusies. Privātā korespondence pamatā tiek pārbaudīta vizuāli, lai nepieļautu neatļautu priekšmetu nokļūšanu cietumā. Saturs tiekot lasīts gadījumos, ja operatīvā informācija norāda uz iespējamām pretlikumīgām darbībām. Pastiprināti tiek pārbaudīta arī sarakste starp ieslodzītajiem no citiem cietumiem. Uz vēstules tiek uzlikta atzīme par pārbaudi, tomēr no tās nav iespējams saprast vai pārbaude bijusi vizuāla vai cenzēts pēc būtības.

2019.gada 18.martā veiktajā vizītē Olaines cietumā tika konstatēts, ka ambulatorā slēgtā korpusa ēkas pirmajā stāvā pagājuša gada vasarā ir izveidota speciālā nodaļa ieslodzītajām personām. Ieslodzītie cēla trauksmi, ka ēkas otrajā stāvā ir izvietoti ar tuberkulozi (smagās formās) slimi ieslodzītie, un tāpēc pastāv risks saslimt ar tuberkulozi. Tiesībsargs vērsās Veselības inspekcijā, kas veica pārbaudi un secināja, ka tomēr pastāv potenciāls risks inficēties pirmā stāva ieslodzītajiem. Tāpēc cietuma vadībai bija uzdots rast risinājumu no ēkas pārvietot pirmā stāva nodaļas. Pārbaudot situācijas izmaiņas, secināts, ka būtiskas izmaiņas cietumā nav veiktas. Tiek turpināts nodrošināt tos piesardzības pasākumus, kādi ir bijuši līdz šim un kurus Veselības inspekcija esot atzinusi par atbilstošiem. Paredzēts ieviest arī papildus veselības pārbaudes pirmā stāva ieslodzītajiem. Tiesībsargs vērsīsies institūcijās, lai noskaidrotu paredzētās situācijas risināšanas iespējas.