Pārbaudes vizīte Olaines cietumā

2019.gada 18.martā Tiesībsarga biroja pārstāvji bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Olaines cietumu. Vizītes laikā uzmanība tika pievērsta ieslodzīto tiesību nodrošināšanai, kuri sodu izcieš Olaines cietuma slēgtajā nodaļā.

Vizītes laikā tika konstatēts, ka:

  • cietuma ēkas ambulatorā korpusa pirmajā stāvā ir izvietoti ieslodzītie, kuriem tiesa ir piemērojusi brīvības atņemšanu. Sarunu laikā ieslodzītie cēla trauksmi, ka ēkas otrajā stāvā ir izvietoti ar tuberkulozi (smagās formās) slimi ieslodzītie un ka viņiem pastāv risks saslimt ar tuberkulozi. Šajā jautājumā ir plānots vērsties kompetentajās iestādēs, lai tiktu izvērtēts iespējamais apdraudējuma risks.
  • šī korpusa pirmajā stāvā izvietotajiem ieslodzītajiem netika nodrošināta pieeja informācijas kioskiem, tādā veidā liedzot iespēju mājaslapā www.likumi.lv iepazīties ar aktuālajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Vizītes noslēgumā sarunā ar cietuma priekšnieku šis jautājums tika atrisināts.