Pārbaudes vizīte Rīgas Centrālcietumā

2019.gada 9.aprīlī Tiesībsarga biroja pārstāvji iepriekš pieteiktā vizītē apmeklēja Rīgas Centrālcietumu. Vizītes laikā tika iegūta vispārīga informācija par cietuma amatpersonu rīcību un veicamajām izmeklēšanas darbībām gadījumos, kad ir saņemta informācija par iespējamiem vardarbības gadījumiem pret ieslodzītajiem. Vienlaikus tika iegūta informācija, kā tiek izskatītas lietas par darbinieku iespējamiem disciplinārajiem pārkāpumiem, tostarp speclīdzekļu piemērošanu pret ieslodzītajiem.  

Šis tēmas ietvaros ir plānotas papildu vizītes gan uz Rīgas Centrālcietumu, gan arī uz citām Latvijas ieslodzījuma vietām.