Pārbaudes vizīte Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī

2019.gada 22.martā Tiesībsarga biroja pārstāvji bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu.

Vizītes mērķis bija preventīvos nolūkos apzināt un izvērtēt apstākļu atbilstību cilvēktiesību prasībām. Vizītes laikā tika konstatēta īslaicīgās aizturēšanas vietas darbinieku nezināšana un neinformētība par aktuālo normatīvo regulējumu attiecībā uz prasībām un noteikumiem, kas jāievēro īslaicīgās aizturēšanas vietās. Tādējādi Jūrmalas īslaicīgās aizturēšanas vietā netiek nodrošināta saistošo normatīvo aktu pienācīga izpilde un piemērošana.