Pārbaudes vizīte Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā

2019.gada 20.martā Tiesībsarga biroja pārstāvji bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu. Vizītes mērķis bija preventīvos nolūkos apzināt un izvērtēt apstākļu atbilstību cilvēktiesību prasībām.

Vizītes laikā tika konstatēts, ka minētajā īslaicīgās aizturēšanas vietā darbinieku trūkuma rezultātā nevar tikt nodrošināta pilnvērtīga noteikto funkciju izpilde, kā arī tika konstatēti trūkumi ar saistošo normatīvo aktu izpildi.