Pārbaudes vizīte Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiālē “Liepāja”

2019.gada 29.martā Tiesībsarga biroja pārstāvis bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāli “Liepāja”. Vizītes mērķis bija veikt bērnu,  kuri iestādē tiek ievietoti uz vecāku iesnieguma pamata, tiesību ievērošanas un nodrošināšanas pārbaudi. Iestādē ir ievietoti 36 bērni, no tiem 19 – uz vecāku iesnieguma pamata. Vizītes laikā pārstavis iepazinās ar dokumentiem 19 bērnu lietās. Tika konstatētas sistēmiskas problēmas bērnu tiesību nodrošināšanā, normatīvā regulējuma piemērošanā praksē. Pārbaude par bērnu, kuri iestādē tiek ievietoti uz vecāku iesnieguma pamata, tiesību ievērošanu iepriekš veikta arī Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Rīga”. Tādēļ ir iespējams izdarīt secinājumus, ka ir konstatējami trūkumi izveidotajā sistēmā, paredzot iespēju vecākiem uz iesnieguma pamata saņemt valsts apmaksātu aprūpes pakalpojumu bērniem ar veselības problēmām.  Līdzīgas pārbaudes tiks veiktas arī citos Valsts sociālās aprūpes centros.