Pārbaudes vizīte VSIA “Piejūras slimnīca”

Vakar,  13. jūnijā,  Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas darbinieki un Tiesībsarga biroja pieaicināts eksperts – sertificēts bērnu psihiatrs apmeklēja VSIA “Piejūras slimnīca”. Vizītes mērķis bija pārbaudīt, kā slimnīcai ir veicies ar  tiesībsarga 2018. gada 12. septembra vēstulē Nr.1-12/7 “Ziņojums par bērnu tiesību nodrošināšanu VSIA “Piejūras slimnīca”  sniegto rekomendāciju ieviešanu.

Slimnīcā tikās ar Psihiatriskās klīnikas vadītājas p.i. Larisu Gocku, kura informēja, ka slimnīcas valde 28.05.2019. ir pieņēmusi lēmumu par 2. nodaļas psihiatrijas profila bērnu stacionāro gultu likvidēšanu. Respektīvi, Piejūras slimnīcā no 01.08.2019. vairs nebūs bērnu psihiatrijas stacionāra. Turpmāk bērniem tiks nodrošināti tikai ambulatori psihiatra pakalpojumi. L.Gocka skaidroja, ka šāds lēmums pieņemts, jo slimnīcai nav izdevies nodrošināt bērnu psihiatra pieejamību. 13.jūnijā slimnīcā atradās trīs bērni un no 27.06.2019. bērnu uzņemšana tiks pārtraukta.

Pārrunājot tiesībsarga sniegto rekomendāciju ieviešanu un pārbaudot stacionāra pacienta medicīniskās kartes, tika konstatēts, ka slimnīca bija ņēmusi vērā virkni tiesībsarga rekomendāciju (bija ieviesta informētās piekrišanas veidlapa, 14 gadus veciem pacientiem pašiem bija jāsniedz piekrišana ārstniecībai, ieviests bērnu iesniegumu reģistrācijas žurnāls u.c.), tomēr, ņemot vērā, ka bērnu stacionārā ārstēšana nevar notikt bez bērnu psihiatra, slimnīcas valdes pieņemtais lēmums uzskatāms par pamatotu.