Pārbaudes vizītes īslaicīgās aizturēšanas vietās dod rezultātu

2019.gada martā un aprīlī Tiesībsarga biroja darbinieki apmeklēja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu, Gulbenes un Cēsu iecirkņu īslaicīgās aizturēšanas vietas. Pēc veiktajām vizītēm tiesībsargs Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam sniedza rekomendācijas situācijas uzlabošanai īslaicīgās aizturēšanas vietās.

Tiesībsargs ir saņēmis atbildi par rekomendāciju izpildi, kuru publicējam kopā ar tiesībsarga sniegtajiem ziņojumiem. 

Informējam, ka Tiesībsarga biroja darbinieki var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt atkārtotu vizīti (pēcpārbaudi) par sniegto rekomendāciju izpildi.

Saistītā informācija: