Pārbaudes vizītes Saldus un Liepājas policijas iecirkņu īslaicīgās aizturēšanas vietās

Šī gada 24.aprīlī Tiesībsarga biroja pārstāvji bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus un Liepājas iecirkņu īslaicīgās aizturēšanas vietas.

Vizītes mērķis bija preventīvos nolūkos apzināt un izvērtēt minētās īslaicīgās aizturēšanas vietas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un cilvēktiesību standartiem.

Vizītes laikā tika konstatēta atsevišķu Ministru kabineta 2016.gada 16.novembra noteikumu Nr.726 “Higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā” principu neievērošana, kā arī atbilstošas vides pieejamības nenodrošināšana personām ar kustību traucējumiem.

Atbildīgās institūcija tiks aicinātas novērst konstatētos trūkumus, lai turpmāk nodrošinātu pienācīgu saistošo normatīvo aktu un cilvēktiesību standartu ievērošanu.