Pārbaudes vizītes Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras un Valkas iecirkņu īslaicīgās aizturēšanas vietās

2019.gada 10.aprīlī Tiesībsarga biroja pārstāvji bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras un Valkas iecirkņu īslaicīgās aizturēšanas vietas.

Vizīšu mērķis bija preventīvos nolūkos apzināt un izvērtēt apstākļu atbilstību cilvēktiesību prasībām.

Vizīšu laikā tika konstatēti būtiski trūkumi higiēnas prasību ievērošanā, vides pieejamības nenodrošināšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī tādu atsevišķu telpu un konstrukciju iekārtošana, ko normatīvie akti nemaz neparedz.

Atbildīgās institūcijas tiks aicinātas novērst minētos trūkumus, tādējādi nodrošinot saistošo normatīvo aktu pienācīgu izpildi un piemērošanu.