Pasniegti apbalvojumi nevalstiskajām organizācijām

29. novembrī svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika godinātas un apbalvotas tās nevalstiskās organizācijas, kas iestājas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un aizstāv viņu intereses. Jau trešo gadu pēc kārtas tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” rīko konkursu “NVO Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”. Konkursa mērķis ir atklāt pamanīt cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju labo un vērtīgo darbu.

Šogad nominācijā “Skaļākā balss” galveno balvu saņēma Biedrība ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes”, kas ar savu darbošanos ir panākusi to, ka samilzušās problēmas un grūtības, ar ko nākas saskarties ģenētiski pārmantoto un reto slimību pacientiem, tiek risinātas jau valstiskā līmenī.

NominācijasNodarbinātības veicinātājs” galvenās balvas ieguvējs ir Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrību „Vigor”. Biedrība katru darba dienu nodrošināta dažādas aktivitātes, lai cilvēki ar invaliditāti pēc pārciestas slimības varētu atjaunot zaudētās funkcijas, celt pašapziņu un noticēt saviem spēkiem. Šajā nominācijā piešķirta atzinība biedrībai “Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars”” par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, apgūstot jaunas iemaņas un sniedzot iespēju strādāt mājās un, realizējot savus darbus, papildināt ģimenes budžetu.

Ir svarīgi, lai cilvēkiem ar invaliditāti pieejamie pakalpojumi ir daudzveidīgi un nodrošināti arī reģionos. Konkursa žūrija lēma. ka nominācijas “Pakalpojumu nodrošinātājs” galvenā balva pienākas biedrībai “Cerību spārni, kas nodrošina sociālos pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Biedrībā ietilpst arī sporta klubs “Spārni”, sociālais uzņēmums “Pogotava”, sociālais atbalsta centrs “Cerību māja” un ģimenes asistenta pakalpojumi. Atzinības raksts tika pasniegts biedrībai “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” par dažādām izglītojošām un attīstošām nodarbībām bērniem.

Ikvienam bērnam un jaunietim ir tiesības uz iekļauošu un viņa spējām un vajadzībām piemērotu izglītību. Baltijas Bērnu fonds saņēma galveno balvu nominācijā “Izglītības attīstītājs”. Fonds īstenojis vairākus izglītojošus pasākumus – izdevuši grāmatas un DVD nedzirdīgiem bērniem, finansiāli atbalstījuši datorapmācības kursus un neformālo izglītību jauniešiem.

Lai cilvēki ar invaliditāti veiksmīgi iekļautos sabiedrībā un ikviens līdzcilvēks apzinātos par viņu vajadzībām, ir organizācijas, kas īsteno dažādas kampaņas. Šī gada konkursā nominācijā “Sociālā kampaņa” galvenā balva tika piešķirta Servisa suņu biedrības “Teodors”, kas apmāca suņus-pavadoņus un rīko tematiskas lekcijas par to, cik svarīgi ir suņi-asistenti cilvēkiem ar redzes grūtībām. Atzinības raksti šogad tika organizācijai “Jaunatne ar misiju – Rīga” iniciatīva cilvēkiem ar kustību traucējumiem “Wings for Wheels” un biedrībai “Iniciatīvu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”.

Nominācijā “Bērnu ar invaliditāti aizstāvis” žūrijai bija jāizvēlas no divpadsmit pieteikumiem. Galveno balvu ieguva Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”, kuri paši par savām aktivitātēm saka: “Mēs darām, un mums izdodas!”. Savukārt atzinības raksts tika pasniegts Ģimeņu un bērnu attīstības centram “Brīnumiņš”.

Šogad konkursā tika saņemti 57 pieteikumi sešās nominācijās – “Skaļākā balss”, “Nodarbinātības veicinātājs”, “Pakalpojumu nodrošinātājs”, “Izglītības attīstītājs”, “Sociālā kampaņa”, “Bērnu ar invaliditāti aizstāvis”, no kuriem 55 nodoti konkursa žūrijas vērtēšanai. Žūrijas sastāvā bija tiesībsargs Juris Jansons, Latvijas Nacionālas bibliotēkas direktora vietniece Anda Lamaša, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Aija Barča, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve Ilze Rudzīte, Latvijas Radio žurnālists Aidis Tomsons un operdziedātāja Evita Zālīte.

Atsevišķas pateicības tiesībsargs šogad pasniedza organizācijām, kas pārstāvēja Latvijas cilvēku ar invaliditāti intereses visaugstākajā iespējamajā līmenī – Apvienoto Nāciju Organizācijā: Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai “Sustento”, biedrībai “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, Resursu centram cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda”, Latvijas Nedzirdīgo savienībai un  biedrībai “Rīgas pilsētas Rūpju bērns”.

Svinīgā pasākuma ietvaros arī labklājības ministrs Jānis Reirs izteica pateicību tiem cilvēkiem, kas pašaizliedzīgi atbalstījuši un aizstāvējuši cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses: Anetei Bendikai, mammai, kas raksta blogu par īpašiem bērniem, Pelču speciālās internātskolas direktorei Ināra Oļenai, Diānai Zālamanei-Leitei par asistenta projektu nedzirdīgām jaunajām māmiņām un Latvijas Nacionālā teātra izrādes “Savādais atgadījums ar suni naktī” veidotājiem.