Pēc tiesībsarga iniciatīvas Satversmes tiesa ierosina lietu „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”

Pēc tiesībsarga iniciatīvas Satversmes tiesā ierosināta lieta par Rīgas domes saistošo noteikumu normu, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmi gadījumos, ja īpašumā deklarēta persona ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonību.

Tiesībsargs veica padziļinātu izpēti, konstatēja, ka pašvaldības saistošajos noteikumos iekļautā norma par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Rīgā ir diskriminējoša. Tiesībsargs aicināja Rīgas domi līdz septembra beigām labot saistošos noteikumus, tomēr domes rīcība nesekoja.

Tiesībsargs: “Pašvaldība nav tiesīga ignorēt vispārējos tiesību principus un Satversmē nostiprinātās vērtības. Diemžēl Rīgas dome pat pēc konstatētā nav centusies situāciju labot, tāpēc vērsos Satversmes tiesā.”

Tiesībsargs jau iepriekš informēja par šo situāciju, norādot, ka ir saprotama pašvaldības vēlme pēc iespējas palielināt pašvaldības ienākumus, tomēr pašvaldībai, rodot jaunus un inovatīvus risinājumus, rūpīgi jāvērtē, vai ar šādu risinājumu netiek nepamatoti aizskartas kādas iedzīvotāju grupas tiesības un intereses.

Saite uz tiesībsarga pieteikumu Satversmes tiesai: https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/pieteikums_st_nin_riga_1510670315.pdf

Saite uz saistīto rakstu: http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-rigas-dome-diskrimine-eiropiesus-un-nosaka-nepamatotus-ierobezojumus