Pieejami preses konferences materiāli

Šodien, 22.maijā, plkst. 13.00, Tiesībsarga birojā tika rīkota preses konference par identificēto problēmu risinājumu gaitu izglītības bez maksas nodrošināšanā. Visi konferences materiāli pieejami zemāk.