Pieņemts vēsturisks lēmums izglītības bez maksas jautājumā

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē tika pieņemts sabiedrībai nozīmīgs lēmums – ar 2013. gada 1. septembri nodrošināt skolēnus ar visu mācību procesam nepieciešamo. Ar šiem likuma grozījumiem tiek būtiski mainīta esošā prettiesiskā prakse – prasīt vecākiem iegādāties mācību līdzekļus valsts vietā.

Sēdes laikā tika izskatīts likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā”, kurā iekļauti arī ieteikumi par izglītības bez maksas nodrošināšanu. Neraugoties uz Finanšu ministrijas aizbildinājumiem par nespēju nodrošināt izglītībai bez maksas aptuveni 500 000 latu, komisija spēja vienoties par grozījumiem Izglītības likumā un iesniegs minēto likumprojektu Saeimā uz 3. lasījumu. Ja Saeima šo likumprojektu atbalstīs, jau no 2013. gada 1. septembra varēs uzskatīt, ka izglītība bez maksas tiek nodrošināta pēc būtības.

Tiesībsargs augsti vērtē Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas spēju sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju un rast risinājumu izglītības bez maksas nodrošināšanas problēmai. “Es vēlos izteikt pateicību Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un tās vadītājai Inai Druvietei par tik efektīvu ieguldīto darbu un spēju konstruktīvi un vienoti strādāt, zinot, cik sarežģīti jautājumi ir jārisina,” pauda Juris Jansons.

Grozījumi ieviesīs skaidrību valstij, pašvaldībām un vecākiem par to, ar kādiem līdzekļiem jāpiedalās izglītības bez maksas nodrošināšanā.

Kas attiecas uz darba burtnīcām – komisija atbalstīja, ka tās ir mācību grāmatām pielīdzināms materiāls, par kuru finansēšanu ir atbildīga valsts. Līdz ar to, skolas nevarēs pieprasīt vecākiem iegādāties darba burtnīcas un arī mācību grāmatas par saviem līdzekļiem.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija atbalstīja arī tiesībsarga ierosinājumus attiecībā uz izglītību bez maksas, piemēram, par vecāku atbildību – vecākiem ir jānodrošina individuālie mācību piederumi, kas paredzēti izglītojamā personiskai lietošanai, piemēram, kancelejas piederumi, sporta tērps, maiņas apavi u.c.