Polijas Bērnu ombuda goda raksts tiesībsargam Jurim Jansonam

Polijas Bērnu ombuds Mareks Mihalaks tiesībsargam Jurim Jansonam piešķīris goda rakstu par ilggadēju darbu bērnu tiesību aizstāvībā, veidojot bērniem draudzīgāku pasauli, bez vardarbības un ar cieņpilnu attieksmi pret bērniem.

Goda rakstu par bērnu tiesību aizstāvību – Infantis Dignitatis Defensori – 2013.gada 15.februārī apstiprinājis Polijas Republikas prezidents. Tiesībsargs Juris Jansons atzinīgi vērtē līdzšinējo sadarbību ar Bērnu ombudu Mareku Mihalaku, kuram šogad beidzās pilnvaru termiņš.