Polijas un Lietuvas normatīvais regulējums piespiedu izraidīšanas procesā

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Projektā “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) viena no aktivitātēm ir izzināt citu valstu normatīvo regulējumu piespiedu izraidīšanas procesā. Projekta eksperti ir izpētījuši un apkopojuši Lietuvas un Polijas procedūras, kas attiecas uz piespiedu izraidīšanas procesu.

Aicinām interesentus iepazīties ar pētījuma rezultātiem un secinājumiem.