Prevencijas daļas vizīte uz VSAC “Vidzeme” filiāli “Rūja”

Prevencijas daļas pārstāvji sadarbībā ar Tiesībsarga biroja ekspertēm – biedrības “Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi” pārstāvēm 19. augustā bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiāli “Rūja” (Jeru pagasts, Rūjienas novads).

Vizītes mērķis bija iepazīties ar klientu tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību ievērošanas jautājumiem, klientiem piedāvāto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, kā arī vispārējiem sadzīves apstākļiem institūcijā pēc Covid-19 izplatības ierobežojumu ieviešanas.

Vizītes laikā tika konstatēti vairāki vispārējiem cilvēktiesību standartiem neatbilstoši apstākļi attiecībā uz:

  • klientu pārvietošanās ierobežošanu (lai mazinātu Covid-19 izplatību, institūcijas klientiem ir kategoriski aizliegts atstāt institūcijas teritoriju);
  • visi klienti, kas atradās ārpus institūcijas teritorijas, tiek ievietoti piespiedu karantīnā uz 14 dienām (pēc atgriešanās no slimnīcas, pārnākot no citām institūcijām, neskatoties uz administrācijas aizliegumu, bija atstājuši institūcijas teritoriju);
  • klientu privātuma nodrošināšanu institūcijas sanitārajās telpās;
  • klientiem nepieciešanās aprūpes un higiēnas nodrošināšanu;
  • klientiem piedāvāto nodarbību un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkumu (institūcijā esošais tehniskais nodrošinājums nav atbilstošs, lai piedāvātu klientu spējām nepieciešamās nodarbības un aktivitātes, turklāt kopš Covid-19 pandēmijas laikā, jēgpilnas nodarbības un aktivitātes klientiem netiek organizētas).

 

Vizītes laikā konstatētās neatbilstības tika pārrunātas ar institūcijas administrāciju. Tika sniegts skaidrojums par klientu cilvēktiesību ievērošanas jautājumiem, kā arī norādīts uz nepieciešamību pilnveidot institūcijas klientiem sniegto sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 

Par vizītes laikā konstatētajām neatbilstībām tiks sagatavots ziņojums, aicinot Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” vadību un arī par nozari atbildīgo Labklājības ministriju novērst konstatētos cilvēktiesību pārkāpumus.