Prezidenta izteicienos var saklausīt aicinājumu nepildīt Satversmi

Valsts prezidents ar paziņojumu, ka nav nepieciešams cīnīties par bezmaksas mācību materiāliem, būtībā aicina neievērot Satversmē un likumos noteikto valsts apmaksāto izglītības nodrošināšanu.

Nevar noliegt, ka brīvpusdienu nodrošināšana skolēniem būtu ievērojams atspaids trūcīgākām ģimenēm un garantija, ka ikviens skolēns ietur siltu maltīti vismaz vienu reizi dienā. Tomēr izvēlē starp brīvpusdienām un bezmaksas izglītību Satversmē ir skaidri noteikts, ka pamatizglītība ir obligāta, turklāt bez maksas. Savukārt par brīvpusdienām nav minēts nekas.

Savukārt šis paziņojums, ka „daudz būtiskāk nodrošināt brīvpusdienas skolēniem, nevis cīnīties par bezmaksas mācību materiāliem”, ir pretrunā paša prezidenta iepriekš paustajam par nabadzības neesamību valstī.

Jau šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums neuzliek vecākiem pienākumu iegādāties mācību līdzekļus, šāds pienākums gulstas uz valsts un pašvaldību pleciem. Plānotie grozījumi vairākos ar izglītību saistītos tiesību aktos jēdzienu izpratni un mācību materiālu nodrošināšanas pienākumu konkretizē starp pašvaldību un valsti. Tajā pat laikā nosaka vecāku atbildību individuālo mācību procesam nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu.

Informācija par plānotajiem grozījumi vairākos ar izglītību saistītos tiesību aktos pieejama arī Tiesībsarga biroja mājaslapā sk.: http://www.tiesibsargs.lv/lv/sakumlapa/ar-grozijumiem-tiesibu-aktos-konkretak-tiks-defineti-macibu-lidzekli.